Ere-leden

Het Strijps Kamerkoor heeft 7 oud-koorleden benoemd tot erelid. Zij hebben deze titel gekregen omdat zij een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Strijps Kamerkoor. Begin 2007 zijn Louis Baghuis†, Anny Dogge, Daan Janssen, Cor Jolie en Lies Nass gehuldigd. Elly Baghuis is ere-lid sinds haar afscheid in oktober 2009. Peter Janssen is erelid sinds zijn afscheid in november 2017.

† In memoriam Louis Baghuis

Louis Baghuis

Op 19 maart 2016 is ons erelid Louis Baghuis plotseling overleden. We herinneren Louis als een goede zanger, heel muzikaal met een groot ritmisch gevoel. Hij hoorde alles wat niet zuiver was.

Alhoewel hij geen enkele muzikale opleiding had, studeerde hij probleemloos thuis zijn partij in. Hij was een man met veel gevoel voor humor, altijd in voor een grapje.

Hij zong vanaf de oprichting in 1959 tot 2005 de baspartij in ons koor. Het gebeurde niet vaak dat hij een repetitie oversloeg.

Enige jaren was hij actief als bestuurslid. In 2007 werd Louis benoemd tot erelid van het Strijps Kamerkoor.

5 ereleden
vlnr: De ere-leden Anny Dogge, Cor Jolie, Lies Nass, Louis Baghuis† en Daan Janssen.

elly en lies
vlnr: De ere-leden Elly Baghuis en Lies Nass.