Nieuwe leden

Vacatures

Het Strijps Kamerkoor heeft op dit moment vacatures voor sopraan en alt.

Eisen

Het wordt van koorleden verwacht dat men in staat is zelf stukken thuis in te studeren, zodat tijdens de repetities optimaal aan de muzikale afwerking gewerkt kan worden. Via één van de afgeschermde ledenpagina's van deze website wordt de mogelijkheid geboden om door het afspelen van muziekbestanden de noten in te studeren.

Heb je interesse om bij het Strijps Kamerkoor te gaan zingen?

Je kunt dan contact opnemen met onze secretaris Bertine Wijnands, tel: 040-2839019/06-83980540 of Email. Je kunt dan eerst een of twee repetities luisteren en/of gewoon mee proberen te zingen. Dan krijg je een indruk hoe we repeteren en wat we doen. Na deze kennismaking kun je een afspraak maken met de dirigent voor een stemtest.

Stemtest

Na één of twee repetities wordt er een stemtest afgenomen door de dirigent, in het bijzijn van één bestuurslid. De bedoeling is dat je een zelfgekozen stuk tijdens de stemtest voorzingt. De dirigent zal je verder vragen wat stemoefeningen te zingen en een betrekkelijk eenvoudig stukje noten te lezen. De dirigent beslist in overleg met het bestuurslid na afloop over de uitslag van de stemtest.

Proefperiode

Bij een positief stemtest-resultaat, word je aspirant-lid. Daarna volgt een proefperiode van circa 3 maanden repetitietijd. Het bestuur spreekt in overleg met de dirigent en met het aspirant-lid af wanneer een tussenevaluatie zal plaatsvinden en wanneer de proefperiode afloopt. Dit laatste is in de regel na een concert. Bij de eindevaluatie wordt van beide kanten bekeken of het goed bevalt. Is dat het geval dan word je volwaardig lid van het Strijps Kamerkoor.

Contributie

Met ingang van de maand waarin het aspirant lidmaatschap ingaat ben je contributie verschuldigd. Deze bedraagt €30,- per maand. Studenten betalen, op vertoon van hun studentenkaart, €15,- per maand.

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij onze secretaris Bertine Wijnands, tel: 040-2839019/06-83980540 of e-mail. Voor het downloaden van onze informatiefolder: klik hier.