repetitiefoto
Strijps Kamerkoor mei 2017

Repetities

Het koor repeteert eenmaal per week met de hele bezetting. Daarnaast repeteert iedere stemgroep eenmaal per maand apart.

Algemene repetitie

Het Strijps Kamerkoor repeteert op woensdagavonden van 20.00 uur tot 22.30 uur in het kerkwijkcentrum van de Oud-Katholieke parochie Maria Magdalena, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven. Halverwege de repetities is er een korte koffie/theepauze. Na afloop wordt - indien je daar prijs op stelt - een drankje genuttigd tijdens de zogenaamde 'nazit'.

De dirigent geeft wekelijks huiswerk op. Het wordt van koorleden verwacht dat ze in staat zijn zelf stukken thuis in te studeren, zodat tijdens de repetities optimaal aan de muzikale afwerking gewerkt kan worden. Via één van de afgeschermde ledenpagina's van deze website wordt de mogelijkheid geboden om door het afspelen van muziekbestanden de noten in te studeren.

Stemgroeprepetities

Ongeveer een keer per maand repeteert iedere stemgroep apart met de dirigent. In de stemgroeprepetities wordt aan de eenheid van de groepen gewerkt en worden lastige passages uit het repertoire extra onder de loep genomen.

Kijken bij de repetities

Heb je interesse om bij het Strijps Kamerkoor te komen zingen, dan ben je welkom om een keer te komen kijken en luisteren bij één van onze repetities. Maak hiervoor wel eerst even een afspraak met een van onze bestuursleden of met de dirigent.

De panorama viewer hieronder stelt je in staat om alvast een virtueel kijkje te nemen bij een repetitie. door te klikken en de muis te bewegen kun je rondkijken tijdens een van onze repetities.