Kwaliteit bij het Strijps Kamerkoor

Door te werken aan kwaliteit is het zingen bij het koor uitdagend en plezierig.

Naast de reguliere wekelijkse repetitie, worden stemgroeprepetities georganiseerd, waarbij gewerkt wordt aan het verbeteren van de eenheid in de stemgroep. Ook hebben veel zangers van het Strijps Kamerkoor individueel zangles. Eenmaal per jaar vindt er een evaluatie plaats over het functioneren en de ontwikkeling van elke zanger.

Tenslotte worden bovendien verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd, met als doel de uitdaging en het plezier te vergroten: studieweekenden, workshops, masterclasses en coaching van het hele koor. Met aandacht voor stem, klank, houding, beweging en expressie. Spannend, samen hard werken,... met veel plezier en voldoening! De goede onderlinge band tussen de leden en de plezierige sfeer, dragen vervolgens weer bij aan de muzikale kwaliteit.


concert vessem 2019
Het Strijps Kamerkoor in concert, Vessem, mei 2019
foto: Ben van Veelen