Algemene voorwaarden

 • Leverancier

  De leverancier is het Strijps Kamerkoor te Eindhoven; Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid; Inschrijving Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 40237252; Kleine Beerpad 52, 5632 JL Eindhoven; SBI-code: 90011 – Beoefening van podiumkunst.

 • Product

  De klant koopt online één of een combinatie van toegangsbewijzen voor concerten die gegeven worden door het Strijps Kamerkoor. De toegangsbewijzen worden in de vorm van elektronische tickets via een E-mailbericht naar de klant verzonden. De klant print zelf zijn ticket (het E-mailbericht) uit óf noteert het bestelnummer. Dit bestelnummer wordt geleverd op naam van de klant. Het tonen van het ticket óf het noemen van naam en bestelnummer geeft de klant het recht om – eventueel samen met anderen – het concert te bezoeken. Het aantal personen dat toegang krijgt dient overeen te komen met het door het Strijps Kamerkoor geregistreerde en op het ticket vermelde aantal bestelde personen. Teneinde de identiteit van de klant te verifieren kan het Strijps Kamerkoor om legitimatie van de klant vragen.

 • Geldigheidsduur

  Een gekocht ticket is uitsluitend geldig voor het concert waarvoor het is aangeschaft. De concerttitel, concerttijd en lokatie van het concert die op het ticket zichtbaar zijn geven aan waarvoor het ticket geldig is. De geldigheid vervalt meteen na afloop van het concert.

 • Betaling

  De betaling geschiedt uitsluitend online via het iDEAL betaalsysteem. Daarmee machtigt de klant zijn/haar bank om eenmalig het totaalbedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven ten gunste van het Strijps Kamerkoor.

 • Herroepingsrecht

  De klant is gerechtigd zonder opgaaf van reden binnen een termijn van 14 dagen na aankoop, doch niet later dan de dag voorafgaand aan het concert, de bestelling te herroepen. De klant dient daartoe een E-mailbericht te sturen aan de penningmeester van het Strijps Kamerkoor (penningmeester@strijpskamerkoor.nl) onder vermelding van naam, bestelnummer en IBAN nummer. Het betaalde bedrag zal na aftrek van herroepingskosten binnen 1 maand worden teruggestort. De herroepingskosten bedragen EUR 2,50.

 • Klachtenafhandeling

  Indien een klant klachten heeft over de levering van tickets dient deze zich te wenden tot de penningmeester van het Strijps Kamerkoor (penningmeester@strijpskamerkoor.nl).

© 2022 Strijps Kamerkoor