Corona

Het Strijps Kamerkoor volgt de richtlijnen van de overheid die door Koornetwerk Nederland specifiek voor de amateurkoren worden vermeld.Ā 
We drukken onze koorleden en alle betrokkenen op het hart dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt en keuzes maakt.Ā 
We zoeken naar alternatieven die zoveel mogelijk recht doen aan diegenen die kiezen om tijdelijk te stoppen en aan diegenen dieĀ binnen de richtlijnenĀ aan activiteiten mee willen doen.

Share this post

Translate Ā»