De werkvloer

De werkvloer

Elke woensdagavond repeteert het Strijps Kamerkoor in volledige bezetting. Elke stemgroep van het ensemble heeft regelmatig een stemgroeprepetitie, waarin onder leiding van dirigent de individuele stemmen tot één geheel worden gesmeed.

Alle zangers van het Strijps Kamerkoor bereiden thuis hun partijen voor. De meeste zangers volgen individuele zangles. In de laatste repetities voorafgaand aan een concert wordt het koor gecoacht door zangpedagoge Marjon Strijk. Zo gaan we altijd optimaal voorbereid het podium op.

Ieder jaar  wordt er met iedere zanger en met de dirigent een evaluatie gepland waarin besproken wordt hoe alles loopt. Bijna alle zangers hebben een kleine of grotere taak in de organisatie van het koor.

Expats zijn ook welkom in ons koor. Als een van de leden de Nederlandse taal niet goed beheerst, worden de repetities gedeeltelijk in het Engels gehouden.

Tutti-repetities

De tutti-repetities vinden elke woensdagavond van 20.00-22.30 uur plaats in het kerkwijkcentrum van de Oud-Katholieke parochie
Maria Magdalena, Boschdijk 354, 5622 PA, Eindhoven. Na de repetitie zijn alle leden van het koor welkom voor een informele bijeenkomst.

Stemgroeprepetities

Een aantal keer per jaar repeteert elke stemgroep binnen het koor afzonderlijk met de dirigent. De dag en het tijdstip voor deze repetities worden in onderling overleg binnen de betreffende groep bepaald. Deze repetities zijn gericht op het creëren van een samenhangend geluid als groep, maar bieden ook de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan bijzonder moeilijke passages uit het repertoire.