Ereleden

Ereleden

Het Strijps Kamerkoor heeft 7 oud-koorleden benoemd tot erelid. Zij hebben deze titel gekregen omdat zij een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Strijps Kamerkoor. Begin 2007 zijn Louis Baghuis†, Anny Dogge, Daan Janssen, Cor Jolie en Lies Nass gehuldigd. Elly Baghuis is ere-lid sinds haar afscheid in oktober 2009. Peter Janssen is erelid sinds zijn afscheid in november 2017.