LIEF en LEED

Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf 26 juni is er -nu ook vanuit de Rijksoverheid- geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Wij bereiden ons voor op het eerste concert van 2021: LIEF EN LEED.
Voor meer informatie over koor&corona: Corona Actueel – Koornetwerk Nederland

Share this post

Translate »