Vrienden van het Strijps Kamerkoor

Bericht van onze ambassadeur

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Elly Baghuis, sinds november 2009 oud-lid SKK en bij mijn afscheid benoemd tot ambassadeur van dit koor, o.a. omdat ik bijna vanaf de oprichting - ruim 50 jaar geleden - lid ben geweest, veel concerten met het koor heb gegeven, ook als zang- en als blokfluitsolist en dus heel veel mensen ken uit de koorwereld en daarbuiten. Ik prijs me gelukkig dat ik studeerde bij Frans Brüggen en één van de eerste eindexamenleerlingen was voor het solistenexamen blokfluit. Toen ik in 1963 afstudeerde in Tilburg heeft Brüggen zijn leerlingen aan mij overgedragen en is aan de conservatoria in Amsterdam en Den Haag met zijn lessen verder gegaan. Dit even ter inleiding, zodat U een beetje weet wie ik ben en wat ik doe en deed. Ik spreek dus als ervaren musicus en meen te kunnen oordelen over kwaliteit bij het musiceren.

Mijn ambassadeurspost ga ik gebruiken om vrienden bij elkaar te krijgen, die er mede voor kunnen zorgen dat het SKK kan laten zien en horen wat zij waard is. Het is een kamerkoor op niveau o.l.v. een dirigent op niveau: Wilko Brouwers. Naast zijn functie als dirigent van verschillende kamerkoren is hij componist en schrijft prachtige koorwerken, zowel a capella als begeleid met de meest verschillende soorten instrumenten. Zo zongen wij in 2009/2010 met ons 50-jarig jubileum zijn werken "Quinquaginta" (50) en "Locus iste". De premičre van laatstgenoemd werk hebben we op 1 mei 2010 uitgevoerd in de Dom van Trier. Meer bijzonderheden kunt U elders op deze website lezen.

De sfeer in het koor is (al meer dan 50 jaar!) zo bijzonder, dat ieder lid al gauw helemaal in de groep wordt opgenomen en zich thuis voelt. Het inzingen onder leiding van Wilko was voor mij een belevenis op zich. Ik heb wel van 7 vakleerkrachten zangles gehad, maar heb bij zějn manier van inzingen pas enigszins leren voelen wat er nodig is om ontspannen en zuiver te kunnen zingen. Mijn hoofddoel voor het SKK is om mensen zó enthousiast te krijgen, dat ze bereid zijn om vriend van ons koor te worden. We zijn dan in staat om niet alleen a capella-concerten te geven, maar kunnen dan ook werken met solisten, zoals daar b.v. zijn strijkers, blazers, zangers, organisten en pianisten, etc. De maandelijkse contributie van de koorleden is daar niet toereikend voor, zelfs niet met de gemeente-subsidie die het koor jaarlijks ontvangt. En dan spreken we nog niet eens over een keer een passie uitvoeren of een groot koorwerk met orkest!

Ik hoop dat ik met dit artikel weer verschillende vrienden voor het SKK heb warm gemaakt. Ik voorspel U, dat U er geen spijt van gaat krijgen! Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens, teken ik

Elly Baghuis
Sleedoorn 8
5666 AT Geldrop
Tel. 040 - 2862129
e-mail vrienden @ strijpskamerkoor.nl

Klik hier om u aan te melden als
vriend van het Strijps Kamerkoor.
Elly Baghuis
Elly Baghuis

Heeft u genoten van een uitvoering van het Strijps Kamerkoor en draagt u het koor een warm hart toe? Word dan vriend van het Strijps Kamerkoor voor een bijdrage van minimaal EUR 20,- per jaar. Met uw bijdrage steunt u de kostbare organisatie van onze concerten (denk aan PR, zaalhuur, vergoeding muzikale medewerkers).

Als vriend houden we nauw contact. U krijgt tijdig bericht van onze concerten en kunt vooraf kaarten en zitplaatsen reserveren. Eenmaal per jaar blikken we met u terug in onze jaarbrief (voorbeeld). Speciaal voor vrienden organiseren we ieder voorjaar een open repetitie, zodat u ook een kijkje "in de keuken" van het koor kunt nemen. Bij donatie van minimaal EUR 40,- krijgt u ook nog jaarlijks 2 reductiekaarten - afhankelijk van de toegangsprijs kunnen dit zelfs vrijkaarten zijn - voor door onszelf georganiseerde concerten.

Dus, bij een jaarlijkse donatie van minimaal EUR 20,- krijgt u als vriend:

  • Tijdig bericht van concerten per email (en indien gewenst per post)
  • Reserveringsmogelijkheid van kaarten en zitplaatsen
  • Eenmaal per jaar de jaarbrief en toegang tot de open repetitie

Bij een jaarlijkse donatie van minimaal EUR 40,- krijgt u bovendien nog

  • Twee reductiekaarten per jaar voor concerten die door het Strijps Kamerkoor in eigen beheer zijn georganiseerd. Het is helaas niet mogelijk reductiekaarten te geven voor concerten die door derden worden georganiseerd.

Klik hier om u aan te melden als vriend van het Strijps Kamerkoor.